Badanie rynku to podstawa

Badanie rynku to podstawa

Gastronomia to jeden z najpowszechniejszych rodzajów działalności gospodarczej. Sęk w tym, że istnieje na tym polu ogromna różnorodność tak po stronie popytowej, jak i podażowej, co powoduje, że wszystkie biznesy mają swoją niepowtarzalną charakterystykę. Nawet dwie sieciowe restauracje będą się od siebie w praktyce bardzo różniły. Aby możliwe było realne działanie w naszej rzeczywistości gospodarczej, absolutnie niezbędne jest właściwe badanie rynku.

Na co realnie można liczyć?

Planując zaopatrzenie gastronomii oraz wyposażenie gastronomii, musimy się zastanowić przede wszystkim, na jak wielki realny popyt możemy liczyć.

Związane jest to z ogromną ilością czynników ogólnych i szczegółowych, z czego te drugie zazwyczaj mają największe znaczenie. Nie wystarczy tylko pomnożyć liczby osób mieszkających w pobliżu przez teoretyczne wskaźniki popytu, by uzyskać realne liczby. Trzeba koniecznie wziąć pod uwagę wszystkie nietypowe uwarunkowania, jakie mogą pojawić się w danym miejscu.

Ogólnie czy ze specjalizacją?

Co więcej, systemy dla gastronomii mogą oferować nam bardzo różne możliwości. Zawsze oczywiście istnieje jakiś poziom ogólny, bo garnek to garnek, ale nikomu nie trzeba tłumaczyć, że typów garnków jest ogromna liczba i nie są one dla siebie zawsze substytutami. A przynajmniej nie substytutami idealnymi.

Doradztwo gastronomiczne można w tym miejscu wykorzystać do stworzenia odpowiedniego menu, w oparciu o które będziemy w stanie stworzyć stały strumień przychodów i przy okazji nie wygenerować takich kosztów, które pogrążyłyby nowe przedsięwzięcie. Liczy się zysk, a ten jest różnicą między dochodami i wydatkami.