Rozwijaj swoje kompetencje

Rozwijaj swoje kompetencje

Każda osoba, która może być zmuszona do pracy w aplikacji Excel, zazwyczaj ma już na koncie różne szkolenia Excel. Podstawy zdobywa się w czasie nauki w szkole, więc to nic specjalnego. W pracy bardzo często wymagany jest jednak bardziej zaawansowany kurs Excel, ponieważ nawet jeśli nie trzeba zostawać od razu mistrzem w obsłudze tego narzędzia, codzienne obowiązki zawodowe mogą wymagać od nas bardziej specjalistycznych kompetencji.

Szkolenie Excel – średniozaawansowany

Kursy dla średniozaawansowanych dzielą się zazwyczaj na dwie bardzo szerokie kategorie. Pierwsza z nich obejmuje ogólne rozwijanie kompetencji, co oznacza naukę wykorzystywania rozwiązań i narzędzi ogólnych, czyli takich, które mogą przydawać się w różnych sytuacjach. Praca jest szybsza, prezentowanie jej efektów bardziej spektakularne, a nasza wygoda poruszania się w aplikacji wyraźnie się poprawia. Są to kursy przeznaczone przede wszystkim dla osób, które z Excelem pracują na co dzień i dużo w nim robią, ale żadne z ich działań nie mają charakteru czynności wysoko specjalistycznych.

Warto brać udział w kursach

Drugi rodzaj kursów skupia się przede wszystkim na uczeniu się obsługi bardzo konkretnych funkcji i rozwiązań w ramach tej aplikacji. Kurs z Excela nie jest tak do końca z samego Excela, ale raczej właśnie z narzędzi, które on udostępnia. Tego typu mechanizmów jest wiele i nierzadko opierają się o wykorzystywanie języków programistycznych lub na przykład łączenie arkuszy z zewnętrznymi bazami danych.

Wiele z nich jest wysoko specjalistycznych i tym samym obejmuje wąskie tematy, ale na poziomie średniozaawansowanym nie trzeba się ich jeszcze za bardzo bać.